Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Wszystkie pytania i uwagi związane z planami zajęć (również z ich brakiem) należy kierować do osób odpowiedzialnych za układanie planów na danym wydziale lub do dziekanatów poszczególnych wydziałów
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie - PLAN ZAJĘĆ - Lato 2017/2018
 

 

 
   

WFH-FIL-FA-R-01 W, WFH-FIL-FA-R-01 W