USOS

System USOS jest podstawowym systemem obsługi studiów na naszej uczelni.
Aktualna wersja systemu to: 6.2.0

W ramach projektu USOS posiadamy wdrożone następujące serwisy:


USOSweb, czyli internetowy dostęp do systemu USOS dla studentów i pracowników dydaktycznych

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:

 • wystawianie ocen do protokołów (DLA PRACOWNIKÓW),
 • otrzymanie list studentów zapisanych na zajęcia (MÓJ USOSWEB ⇒ ZAJĘCIA),

Studenci oraz doktoranci:

 • dodanie zdjęcia do legitymacji elektronicznej (MODUŁY DODATKOWE ⇒ Zdjęcie do legitymacji),
 • rejestracje na zajęcia (DLA STUDENTÓW ⇒ Rejestracja),
 • oglądanie uzyskanych ocen (DLA STUDENTÓW ⇒ Moje studia ⇒ Oceny końcowe),
 • sprawdzanie planu zajęć - zewnętrzna strona systemu rozkładu zajęć CELCAT
 • ocena zajęć (DLA STUDENTÓW ⇒ Moje studia ⇒ Ankiety)

Pozostali użytkownicy internetu:

 • przeglądanie oferty dydaktycznej uczelni (KATALOG ⇒ PRZEDMIOTY),
 • zapoznanie się z wymaganiami przedmiotowymi i punktowymi na poszczególnych programach studiów (KATALOG ⇒ STUDIA).

IRK, czyli Internetowa Rejestracja Kandydatów na studia

Serwis przeznaczony dla kandydatów na studia dający następujące możliwości:

 • możliwość publicznej prezentacji katalogu oferowanych kierunków i programów studiów.
 • zdalne załatwianie formalności na wczesnym etapie rekrutacji

Archiwum Prac Dyplomowych, czyli elektroniczne archiwum prac dyplomowych

 

Studenci oraz doktoranci:

 • przygotowanie pracy dyplomowej w formacie PDF
 • uzupełnienie informacji o pracy i przesłanie wersji elektronicznej pracy do systemu APD

Opiekunowie prac i recenzenci:

 • zatwierdzanie opisu i wersji elektronicznej pracy przez opiekuna
 • sporządzanie recenzji elektronicznych

Informator ECTS

 

 • ogólne wiadomości o uczelni, odnośniki do przydatnych stron (uchwały, organizacje, władze uczelni itp.),
 • ofertę dydaktyczną uczelni (programy studiów, siatki zajęć, opisy przedmiotów),
 • dodatkowe informacje dla kandydatów i studentów.

Informator jest podzielony na trzy działy:

 1. Kierunki studiów zawiera informacje o prowadzonych na każdym z wydziałów Akademii programach studiów, kierunki specjalności oraz zasady kwalifikacji
 2. Wyszukiwarka przedmiotów, z tej zakładki dowiemy się szerszych informacji o przedmiotach na danym kierunku (typ zajęć, forma zaliczenia, liczba punktów ECTS, itp.).
 3. Informacje dla studentów zawiera dane o uczelni, organizacjach studenckich, bazie dydaktycznej, obiektach sportowych i wiele innych - wszystko co mógłby chcieć wiedzieć zarówno przyszły jak i aktualny student naszej uczelni.

Uniwersyteckie Lektoraty, czyli system rejestracji żetonowych

 

Serwis umożliwia rejestrację na zajęcia dostępne dla studentów wszystkich wydziałów:

 • lektoraty
 • przedmioty swobodnego wyboru
 • zajęcia z wychowania fizycznego

Serwis pozwala na regulowanie dostępu (lub pierwszeństwa) do konkretnych zajęć w zależności od kierunku i roku studiów, a także zapewnia mechanizmy kontroli liczby rejestracji (poprzez wycenianie przedmiotów w tzw. żetonach i przydzielanie studentom pul żetonów).