Procedura wydruku legitymacji elektronicznych dla studentów i doktorantów pierwszego roku

 1. W ustalonym wcześniej terminie kandydat rejestruje się w systemie rekrutacyjnym IRK, dostępnym pod adresem https://rekrutacja.ajd.czest.pl i wczytuje zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej,
   
 2. Informatycy Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych dokonują weryfikacji zdjęć studentów (przyjętych na dany kierunek) w systemie IRK. Jeżeli zdjęcie spełnia wymagania to zostaje zaakceptowane. W przeciwnym wypadku następuje odrzucenie zdjęcia wraz z podaniem stosownego uzasadnienia i wysłaniem wiadomości do studenta. W takiej sytuacji student będzie zmuszony do ponownego zalogowania się w systemie IRK w celu aktualizacji zdjęcia lub doniesienia go do dziekanatu w wersji elektronicznej.
   
 3. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przesyła listy osób przyjętych do Działu Spraw Studenckich w celu immatrykulacji studentów.
   
 4. Dział Spraw Studenckich dokonuje immatrykulacji i wczytuje zaakceptowane wcześniej zdjęcia studentów. Następnie kopie list przyjętych studentów zostają przekazane do Zespołu Systemów Informatycznych Obsługi Dydaktyki w celu dokonania wydruku legitymacji.
   
 5. Dziekanaty wydziałów po procesie immatrykulacji nanoszą studentom obciążenia z tytułu opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS) oraz indeks.
   
 6. Student dokonuje opłaty z Elektroniczną Legitymację Studencką na indywidualny nr rachunku bankowego dostępny w systemie USOSweb.
  Logowanie do systemu USOSweb odbywa się za pomocą takich samych parametrów (login, hasło) jak wcześniej do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).
   
 7. Zespół Systemów Informatycznych Obsługi Dydaktyki dokonuje wydruku legitymacji na podstawie utworzonych wcześniej zleceń oraz przygotowuje stosowne protokoły odbioru.
  Tylko właściwie opłacone legitymacje zostają wydrukowane (wpłaty na indywidualny rachunek bankowy).
  Pozostałe legitymacje z błędnym numerem konta są drukowane po wyjaśnieniach w późniejszym terminie.
   
 8. Pracownicy dziekanatów odbierają wydrukowane legitymacje.
   
 9. Za ewentualne błędy w treści ELS odpowiada:
 • Student, jeżeli błędne dane zostały przez niego wpisane w IRK
 • Uczelnia, jeżeli dane zostały zmodyfikowane przez pracownika Uczelni