System ANTYPLAGIATOWY

System antyplagiatowy "GENUINO" jest zewnętrznym systemem, z którego korzysta nasza uczelnia. Akademia ma wykupiony abonament na sprawdzenie określonej liczby prac!

Prace dyplomowe (licencjackie,magisterskie) są sprawdzane bezpośrednio z systemu APD (Archiwum Prac Dyplomowych) podczas procesu dyplomowania.
Instrukcja prezentująca jak dokonać analizy antyplagiatowej znajduje się tutaj.