Zakładanie konta w systemie USOS

W celu założenia konta w systemie USOS należy:

  1. Zwrócić się do kierownika jednostki organizacyjnej / administracyjnej, aby przesłał do Zespołu Systemów Informatycznych Obsługi Dydaktyki pisemne potwierdzenie (upoważnienie) konieczności założenia konta oraz wskazał zakres uprawnień dla nowego użytkownika.
  2. Wypełnić Oświadczenie użytkownika USOS  będące załącznikiem do zarządzenia Rektora nr R0161/41/2013  i zgłosić się z nim do Zespołu Systemów Informatycznych Obsługi Dydaktyki, gdzie zostanie założone konto.

Konta zakładane są dopiero po przesłaniu potwierdzenia (upoważnienia) przez kierownika jednostki oraz wypełnieniu przez użytkownika oświadczenia USOS!