Informatycy wydziałowi USOS

Pracowników wydziału w zakresie funkcjonowania systemu USOS wspomaga pracownik techniczny lub informatyk wydziału upoważniony przez dziekana.

Z poniższymi osobami należy kontaktować się w przypadku problemów z danymi w USOS (np. braki, błędne wpisy) lub innymi problemami technicznymi.

Wydział

Imię i nazwisko

Wydział Filologiczno - Historyczny mgr inż. Juliusz Chudy
Wydział Matematyczno - Przyrodniczy mgr inż. Krzysztof Senderecki
Wydział Pedagogiczny mgr Marcin Żurawski
Wydział Sztuki mgr inż. Bogdan Błeszyński
Wydział Nauk Społecznych mgr Arkadiusz Pintal