System CELCAT

System CELCAT służy do układania i planowania zajęć dydaktycznych wszystkich jednostek Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Jeżeli jesteś planistą naszej uczelni i nie posiadasz konta w systemie CELCAT skontaktuj się z nami telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego.

Zakładanie konta w systemie CELCAT jest poprzedzone indywidualnym szkoleniem z zakresu obsługi systemu.

Przydatne adresy stron:

Instrukcje dla planistów:

left Instrukcja użytkownika korzystającego z systemu CELCAT
Legenda CELCAT